Home | Our Services | CUChannel | CUNews | About Us | อบรมเป็นไกด์ | เอกสาร-สมัครอบรมไกด์/ทัวร์ลีดเดอร์ | บัตรภูมิภาค | มาตรา พรบ. ฉบับใหม่ | พ.ร.บ. ฉบับใหม่ | Contact Us
| เข้าสู่ระบบผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบไกด์ | ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนไกด์
ทัวร์ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง

โปรแกรมทัวร์ทริปเสริม
ปราสาทเขาพนมรุ้ง - ปราสาทหินพิมาย
เดินทางวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560

และ แปะข้อความนี้ ครับ....

 

มีใครสนใจ ทริปเสริม 2 วัน 1 คืน
(โดย บัตรเงิน รุ่น 8 ทริป เพื่อเป็นทริปแห่งการเรียนรู้)
(ไม่ใช่ ทริปการซื้อขายทัวร์/ท่องเที่ยวตามปกติ) เพื่อ...

 

ฝึกว่าที่-ไกด์-บัตรเงิน รุ่น 8 ของ อ.แฮรี่

 

ฝึกเป็นเถ้าแก่ บริหาร บริษัททัวร์จำลอง
ที่มีเลขที่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่ชื่อว่า :

 

บริษัท ซียูแฮรี่ ทัวร์ไกด์ แอนด์ เอ็ดดูเทนเม้นต์ จำกัด
บท. CuHarry TourGuide and Edutainment จำกัด
(บริษัทถูกกฎหมาย และต้องมีใบอนุญาตนำเที่ยว)

 

(# เลขที่ใบอนุญาต 31/00973)
(# เลขที่ผู้เสียภาษีนิติบุคคล : 083-555-9000-755)

 

(แอบขายทัวร์ โดยไม่มีใบอนุญาต-ใบสีสีเหลือง คุกไม่เกิน 2 ปี และหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท)

 

(บท.ทัวร์ ที่ไม่ใช้ไกด์ที่มีบัตรไกด์ เจอโทษ ไม่เกิน 500,000 และ ตัวไกด์-เถื่อน-จะเจอคุกไม่เกิน 1 ปี และหรือ โทษปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท)

 

■ = www.CuHarry.com = ■

 

ก่อนที่ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ จะเปิดบริษัททัวร์
ทำทัวร์ในประเทศ/ต่างประเทศ
ต้อง ....เรียนรู้จักการ...

 

ฝึกประสานงาน เรียกประชุม
ฝึกจัดรายการทัวร์
ฝึกการซื้อประกันภัย จองโรงแรม จองรถ ฯลฯ
ฝึกการเป็นไกด์ การนำกิจกรรมสันทนาการ

 

■ การเป็นผู้ประกอบการที่ดี ■
(กำไร-ขายทุน = (คู่) = คุณธรรม)

 

ทริปนี้ (2 วัน 1 คืน)
(ไม่รวมค่า อาหาร และ ไม่รวมทิปคนขับรถ)

 

ศิษย์เก่า 1,500 บาท
บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
(ราคานี้ รวม vat 7%)

 

โอนเข้าบัญชี บริษัท : (ไม่รับเงินสด)
CuHarry TourGuide and Edutainment จำกัด

 

ธนาคาร : กสิกรไทย
เลขที่ บัญชี : 013-8-777-677

 

หมายเหตุ : หลังจบโครงการฝึกการเรียนรู้นี้แล้ว

 

(-) หากขาดทุน : โครงการจะออกเงินชดเชยให้

 

(+) หากกำไร : ทางโครงการฯจะมอบคืนให้ บัตรเงิน รุ่น 8 เพื่อนำไปใช้จ่ายตามอัธยาศัย

 

(×) อ แฮรี่ จะจัด หัวข้อเสริม :
การสัมมนาทางการนำเที่ยวในประเทศ = เพื่อ

 

(×1) รับทราบ ปัญหาที่พบในการทำทัวร์จริง และ
(×2) นำเสนอ แนวทางการแก้ไข

 

ผู้สอนวิชานี้ เป็นใคร
(1%) เป็นเจ้าของกิจการบท.ทัวร์
(2%) เป็นไกด์ต้นแบบ-ไกด์บัตรเงิน

 

เพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ และ ทักษะวิชาชีพ-การปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นไกด์ และเป็นผู้ประกอบการ (บท.ทัวร์ จริง เสียงจริง)
(ไกด์บัตรเงิน จริง เสียงจริง และทำให้ดูจริงๆ)

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10209296298984554&id=1234902581

 

อ.แฮรี่ (ลูกศิษย์ ต้องมาก่อน)
● = 081-934-3111 = ●
■ = www.CuHarry.com = ■

 

อะไรที่ไม่ดี ที่ผิดกฎหมาย ไม่ขอ ไม่ยุ่ง ไม่ทำ
= ชีวิต-ไปได้ทุกเมื่อ= คุก และ ไฟนรก มีจริง=

 

 
 
CopyRight All Right Reserve www.cuharry.com