Home | Our Services | CUChannel | CUNews | About Us | อบรมเป็นไกด์ | เอกสาร-สมัครอบรมไกด์/ทัวร์ลีดเดอร์ | บัตรภูมิภาค | มาตรา พรบ. ฉบับใหม่ | พ.ร.บ. ฉบับใหม่ | Contact Us
| เข้าสู่ระบบผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบไกด์ | ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนไกด์

เป็น บริษัท...
(1) เพื่อเป็นแหล่ง จัด ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ให้มีความเป็นเลิศ ทั้งในด้านศาสตร์ และศิลป์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ และดูแลนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เกิดความประทับใจ และหลงรักประเทศไทย (ทั้งแบบฟรี และไม่ฟรี)

(2) เพื่อเป็นช่องทางให้ทั้ง ไกด์ และทัวร์ลีดเดอร์ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ได้มีที่ ฝึกงาน และ ทำทัวร์ในประเทศ นำทัวร์ไปต่างประเทศ และขายทัวร์เป็นเถ้าแก่บริษัทท่องเที่ยว-เพื่อทำให้เกิดการป้อนงาน จ้างงานให้รุ่นพี่ และรุ่นน้องมีงานทำทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

(3) เพื่อเป็นภาคี และเป็นพร ให้กับวงการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนในทุกรูปแบบ

=== ทำอะไร ต้องตรงไปตรงมา ต้องไม่โกง และต้องไม่พูดให้ร้ายผู้อื่น ===

หากใคร ต้องการเสนอ และ ร้องเรียน :

KhunHarry@Gmail.com
CuHarryTourGuide@Gmail.com

อ.แฮรี่ (ผอ.หลักสูตร)
081-934-3111
Line/WeChat: CuHarry

อ.แฮรี่ 092-256-2000
Line/WeChat: OkHarry

เพจ-อ.แฮรี่ : CuHarry ฝึกอบรมไกด์ และผู้นำเที่ยว

เฟสบุ๊ค :
Somsak Mongkoluaaree

CopyRight All Right Reserve www.cuharry.com