Home | Our Services | CUChannel | CUNews | About Us | อบรมเป็นไกด์ | เอกสาร-สมัครอบรมไกด์/ทัวร์ลีดเดอร์ | บัตรภูมิภาค | มาตรา พรบ. ฉบับใหม่ | พ.ร.บ. ฉบับใหม่ | Contact Us
| เข้าสู่ระบบผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบไกด์ | ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนไกด์

......(A.)......เอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก : เป็นไกด์ บัตรชมพู-ทำทัวร์-บนบก // หรือ ไกด์บัตรเหลือง-ทะเลชายฝั่ง (ใคร-ที่-ภาษาไม่ได้ = อย่าเพิ่งมาสมัครสอบ กับ อ.แฮรี่ นะครับ--ไปฟิตภาษามาก่อนครับ) = วุฒิปลอม จับได้แน่นอน = ติดคุก ขอเอกสารสำเนา = 2 ชุด
(อย่างละ 2 ใบ)

(1) สำเนาบัตรปชช
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (3) สำเนาวุฒิ ขั้นต่ำ ม.3 วุฒิ-ไทย-ม.3-/-ม.6-/-กศน.-/-ป.ตรี-/-ป.โท ส่วน-วุฒิ ต่างประเทศ (ต้องแปล-เป็นไทย-หรือ-แปลเป็นภาษาอังกฤษ-ที่รับรองโดย โรตารี่/ศูนย์การแปล จุฬา -แล้วรีบนำไปเทียบวุฒิ กับ ที่ สพฐ./ หรือ กพ.) (4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
(ถ้าชื่อบน-วุฒิ ไม่ตรงกับบปชช.) (5)
รูป ขนาด1นิ้ว-1.5 นิ้ว =1 รูป (รูปอะไรก็ได้เอามาก่อน)

************************************ แต่-ตอน-ที่-พวกเรา-ได้เข้าอบรมแล้วนั้น (ภูเก็ต15-16 วัน)/(กรุงเทพ 18 วัน)/ (เชียงใหม่ 17 วัน) (ให้เตรียม เพิ่ม ดังนี้) ขอเอกสารทั้งหมด-เพิ่ม-เป็น-อีก 3 ชุด และรูปถ่าย-ใส่สูท ขนาด '1 นิ้วครึ่ง' *(ขอรูป-เพิ่ม 4 รูป-ตัดขอบขาวด้านข้าง) (ให้ที่ร้านถ่ายรูป-แต่งรูปใส่สูทให้ได้ครับ-ไม่ต้องซื้อสูท-นะครับ) www.CuHarry.com


......(B.)......เอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก :
เป็นไกด์-บัตรบรอนซ์เงิน = ทำทัวร์-ได้-ทั่วประเทศ และ บรรยายในพระราชวัง วัดพระแก้ว-ให้กับลูกทัวร์ของตัวเองได้ (ใคร-ที่-ภาษาไม่ได้ = อย่าเพิ่งมาสมัครสอบ กับ อ.แฮรี่ นะครับ--ไปฟิตภาษามาก่อนครับ) = วุฒิปลอม จับได้แน่นอน = ติดคุก ขอเอกสารสำเนา = 2 ชุด
(อย่างละ 2 ใบ)

(1) สำเนาบัตรปชช
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (3) สำเนาวุฒิ ขั้นต่ำ ปวส. / ป.ตรี / ป.โท ส่วน-วุฒิ ต่างประเทศ
(ต้องแปล-เป็นไทย-หรือ-แปลเป็นภาษาอังกฤษ-ที่รับรองโดย โรตารี่/ศูนย์การแปล จุฬา -แล้วรีบนำไปเทียบวุฒิ กับ ที่ สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) (4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
(ถ้าชื่อบน-วุฒิ ไม่ตรงกับบปชช.) (5)
รูป ขนาด1นิ้ว-1.5 นิ้ว
=1 รูป (รูปอะไรก็ได้เอามาก่อน)

************************************ แต่-ตอน-ที่-พวกเรา-ได้เข้าอบรมแล้วนั้น (ให้เตรียม เพิ่ม ดังนี้) ขอเอกสารทั้งหมด-เพิ่ม-เป็น-อีก 3 ชุด และรูปถ่าย-ใส่สูท ขนาด '1 นิ้วครึ่ง' *(ขอรูป-เพิ่ม 4 รูป-ตัดขอบขาวด้านข้าง) (ให้ที่ร้านถ่ายรูป-แต่งรูปใส่สูทให้ได้ครับ-ไม่ต้องซื้อสูท-นะครับ) www.CuHarry.com

 

......(C.)......เอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก :
บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรหัวหน้าทัวร์ = พา-คนไทย-เที่ยวทั่วโลก = ไปเจอไกด์ท้องถิ่นที่ต่างประเทศ ทัวร์ลีดเดอร์ ไม่ใช่ ไกด์ (หลักสูตร-ทัวร์ลีดเดอร์ เป็นหลักสูตร ภาษาไทย) = วุฒิปลอม จับได้แน่นอน = ติดคุก ขอเอกสารสำเนา = 2 ชุด
(อย่างละ 2 ใบ)

(1) สำเนาบัตรปชช
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (3) สำเนาวุฒิ ขั้นต่ำ ม.6/ กศน./ ปวช./ ปวส. / ป.ตรี / ป.โท ส่วน-วุฒิ ต่างประเทศ
(ต้องแปล-เป็นไทย-หรือ-แปลเป็นภาษาอังกฤษ-ที่รับรองโดย โรตารี่/ศูนย์การแปล จุฬา -แล้วรีบนำไปเทียบวุฒิ กับ ที่ สพฐ / หรือ สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) (4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
(ถ้าชื่อบน-วุฒิ ไม่ตรงกับบปชช.) (5)
รูป ขนาด1นิ้ว-1.5 นิ้ว
=1 รูป (รูปอะไรก็ได้เอามาก่อน) ************************************ แต่-ตอน-ที่-พวกเรา-ได้เข้าอบรมแล้วนั้น (ให้เตรียม เพิ่ม ดังนี้) ขอเอกสารทั้งหมด-เพิ่ม-เป็น-อีก 3 ชุด และรูปถ่าย-ใส่สูท ขนาด '1 นิ้วครึ่ง' *(ขอรูป-เพิ่ม 4 รูป-ตัดขอบขาวด้านข้าง) (ให้ที่ร้านถ่ายรูป-แต่งรูปใส่สูทให้ได้ครับ-ไม่ต้องซื้อสูท-นะครับ)

CopyRight All Right Reserve www.cuharry.com