Home | Our Services | CUChannel | CUNews | About Us | อบรมเป็นไกด์ | เอกสาร-สมัครอบรมไกด์/ทัวร์ลีดเดอร์ | บัตรภูมิภาค | มาตรา พรบ. ฉบับใหม่ | พ.ร.บ. ฉบับใหม่ | Contact Us
| เข้าสู่ระบบผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบไกด์ | ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนไกด์
เอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก
 

(A.) เอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก :

(จัดเอกสาร ตามที่ได้ระบุ บนแบนเนอร์ อย่างละ 2 ชุด และรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง /// เฉพาะช่วงอบรม รูปถ่ายต้องแต่งสูท พื้นสี เพื่อติดรูปลงวุฒิบัตร วุฒิบัตรจะได้ดูสวยงามตลอดชีวิต)


(A.1) สมัครอบรมสอบเป็นไกด์ ขั้นต่ำ :

ต้อง 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันเปิดอบรม 

 

(A.2) สมัครอบรมสอบเป็นหัวหน้าทัวร์/ทัวร์ลีดเดอร์ ขั้นต่ำ :

ต้อง 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันเปิดอบรม 

 

(A.3) อ.แฮรี่ ขอเตือน ระวัง = อย่าถูกหลอกว่า ขาดอีกไม่กี่วันก็ไม่เป็นไร (ไม่ถึง 18 ปี อบรมไม่ได้นะครับ แม้ว่า จะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ) ไม่ถึง 18 ปี = อบรมจนจบ = โมฆะแน่นอน !!!

 

(B.) ส่วนการยื่นเอกสาร เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น :

มัคคุเทศก์/ไกด์ หรือ บัตรหัวหน้าทัวร์/ทัวร์ลีดเดอร์ :

(ต้องมีเอกสารเจ้าบ้าน คนในพื้นที่ๆจังหวัดที่เราได้ไปอบรมมา ถึงจะทำบัตรไกด์ได้ และ สำเนาใบวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมมากับ อ.แฮรี่ หรือ กับ ม.ต่างๆ + ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง พร้อมตราประทับรับรองของ รพ. หรือ คลีนิค ว่า ร่างกายแข็งแรง-ไม่ต้อเจาะลือด + สำเนา บปชช ทบบ ของพวกเราเอง:

1. สำเนา บัตรประชาชน

2. สำเนา ทะเบียนบ้าน

3. แบบฟอร์มเจ้าบ้าน (ดาวน์โหลดได้เลยครับ)

การเช่าที่หอพัก ก็ต้องลองขอให้ เจ้าของหอพัก ช่วยออกเอกสารรับรองพวกเรานะครับ

ขอบคุณพระเจ้า ที่

ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ทุกรุ่นที่ผ่านมา ไม่มีใครต้องเครียด เรื่องเจ้าบ้าน เพราะ...


(1) อ.แฮรี่ จะเป็นเจ้าบ้านให้พวกเราที่อบรม กรุงเทพ-พัทยา ทุกรุ่น ที่ผ่านมา

 

(2) ทีมคณาจารย์ ของ อ.แฮรี่ ที่ภูเก็ต ได้ช่วยรับรองเจ้าบ้านให้พวกเราที่อบรม บัตรชมพู บัตรเหลืองที่ภูเก็ต ทุกรุ่นที่ผ่านมา

 

(3) ทีมงาน อ.แฮรี่ ที่เชียงใหม่ ได้ช่วยรับรองเจ้าบ้านให้พวกเราที่อบรมที่เชียงใหม่ บางรุ่นที่ผ่านมา

 

หมายเหตุ : ค่อยๆอ่าน ไม่เข้าใจโทรมาถามได้ครับ


เรื่องการรับรองเจ้าบ้านให้ เป็นเรื่องของความสมัครใจของเจ้าบ้านนะครับ บังคับกันไม่ได้ และขอย้ำว่า ไม่ใช่ว่า อบรมกับ อ.แฮรี่แล้ว จะได้เจ้าบ้านรับรองให้

(C.) การหาเจ้าบ้านรับรองให้ :

เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยตรง = หรือ ถ้าเรา มีชื่อเป็นเจ้าบ้านเอง ก็ไม่ต้องหาเจ้าบ้านแล้ว แถมยังช่วยรับรองให้เพื่อนๆในรุ่นได้ด้วย

 

(C.1) เจ้าบ้าน : สำหรับ บัตรชมพู บัตรเหลือง

บัตรชมพู กรุงเทพ-พัทยา : ฉะเชิงเทรา ทุกรุ่น

ต้องเป็น เจ้าบ้าน ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ฯลฯ ทุกๆจังหวัดต่างๆที่เป็น ติดกับ จ.ฉะเชิงเทรา ได้หมด

(เจ้าบ้าน-กรุงเทพ ไม่ได้)

 

(C.2) บัตรชมพู-บัตรเหลือง : ภูเก็ต ทุกรุ่น

ต้องเป็น เจ้าบ้าน ที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ฯลฯ

 

(C.3) บัตรชมพู : เชียงใหม่ ทุกรุ่น

ต้องเป็น เจ้าบ้าน ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ฯลฯ

ทุกจังหวัดที่ติดกับ จ.เชียงใหม่

 

(C.4) เจ้าบ้าน สำหรับ บัตรเงิน / บัตรทัวร์ลีดเดอร์  :  ยื่นที่กรุงเทพ ก็ต้องมีเจ้าบ้านที่กรุงเทพ รับรอง / ไปยื่นที่เชียงใหม่ ก็ต้องมีเจ้าบ้านที่เชียงใหม่ รับรอง / ยื่นที่ภูเก็ต ก็ต้องมีเจ้าบ้านที่ภูเก็ต รับรอง (ทางที่ดี เพื่อจะได้บัตรไกด์ติดจรวด ควรยื่นที่กรุงเทพครับ จะได้เร็ว ไม่ต้องรอบัตรนาน)

CopyRight All Right Reserve www.cuharry.com