Home | Our Services | CUChannel | CUNews | About Us | อบรมเป็นไกด์ | เอกสาร-สมัครอบรมไกด์/ทัวร์ลีดเดอร์ | บัตรภูมิภาค | มาตรา พรบ. ฉบับใหม่ | พ.ร.บ. ฉบับใหม่ | Contact Us
| เข้าสู่ระบบผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบไกด์ | ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนไกด์
บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 5
 

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 5 :
นำคนไทยเที่ยวทั่วโลก อย่างถูกกฎหมาย ตรงตาม พรบ. ไม่เสี่ยงโทษคุก หรือ โทษปรับ

(อายุ 20 ปีขึ้นไป / วุฒิ-ม.6 ขึ้นไป)
(= หลักสูตร ภาษาไทย =)

ยื่นเอกสาร-สอบสัมภาษณ์-ข้อเขียน
= 19-20 มิ.ย (วันใดวัน 1) =
= 16.00-18.00 น. =

== www.CuHarry.com ==

เริ่มอบรม 23 มิ.ย - 16 ก.ค.
(= อบรม 24 วัน =)

ใช้เป็นข้อมูลเพื่่อจัดวันเวลา ตามที่อ.แฮรี่ได้ยื่นขอกรมฯเปิด
การเปิดอบรมได้ทุกรุ่น ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากกรมฯเท่านั้น

(บัตรทัวร์ลีดเดอร์นี้ ใครๆก็สมัครอบรมได้)

= ไม่เกี่ยวกับ-การเป็นไกด์ =

อบรมที่ ฟอร์จูน ชั้น = 16
(รถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9)

= อบรม ทุกวัน = 187 ชม.
10.00-18.00 หรือ 12.00-21.00
(ลาได้ ประมาณ 40 ชม.)

แต่ ห้ามลา : 2 ทริป นี้
ทริปการเรียนรู้-ฝึกการเป็นหัวหน้าทัวร์ 4 วันนี้ :

วันที่ 7 ก.ค.
ทริป-ข้าม-ชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่ 12 - 14 ก.ค. :
ทริปไปต่างประเทศ (3 วัน 2 คืน)

ค่าสมัครสอบ = 1,000
ค่าอบรม 35,500 (20,000+15,500)

ค่าฝึกอบรมรวม =
ตั๋วเครื่องบิน รวมที่พัก ค่าพาหนะ อาหารบางมื้อ ค่าเข้าชมสถานที่บางแห่ง (แต่จะไม่รวมการให้ทิปกับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น และวีซ่าข้ามแดน)

หลักสูตรนี้ =
อ.แฮรี่ จะมีการบรรยายเสริมแนวคิดการเปิด บท.ทัวร์ / เรื่องอารยธรรมโลก (ตะวันตก ตะวันออก)

อ.แฮรี่ (ลูกศิษย์ ต้องมาก่อน)
= 081-934-3111 =

♤ = www.CuHarry.com =♤

= ลิ้งค์-พรบ.-ฉบับใหม่ =
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10209140473009002&id=1234902581

CopyRight All Right Reserve www.cuharry.com