Home | Our Services | CUChannel | CUNews | About Us | อบรมเป็นไกด์ | เอกสาร-สมัครอบรมไกด์/ทัวร์ลีดเดอร์ | บัตรภูมิภาค | มาตรา พรบ. ฉบับใหม่ | พ.ร.บ. ฉบับใหม่ | Contact Us
| เข้าสู่ระบบผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบไกด์ | ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนไกด์
CUChannel
TourProgram
หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์/ไกด์ และผู้นำเที่ยว(ทัวร์ลีดเดอร์)
ประกาศเลื่อนอบรม
ฝากแชร์...ประกาศ : พรบ.เก่า และ พรบ.ใหม่
(1) การเป็นซิตติ้งไกด์ ผิด กฎหมายนะครับ
บัตรเงิน - รุ่น 9

บัตรเงิน = รุ่น 9 : (ใช้วุฒิ : ปวส - ป.ตรี -ป.โท)

 ... อ่านต่อ

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 5

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 5 :
นำคนไทยเที่ยวทั่วโลก อย่างถูกกฎหมาย ตรงตาม พรบ. ไม่เสี่ยงโทษคุก หรือ โทษปรับ

(อายุ 20 ปีขึ้นไป / วุฒิ-ม.6 ... อ่านต่อ

บัตรชมพู เชียงใหม่ 12

บัตรชมพู-เชียงใหม่: รุ่น 12

อ่านต่อ
บัตรชมพู -ภูเก็ต : รุ่น 26
<< อ่านทั้งหมด >>
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง

โปรแกรมทัวร์ทริปเสริม
ปราสาทเขาพนมรุ้ง - ปรา... อ่านต่อ

<< อ่านทั้งหมด >>
CopyRight All Right Reserve www.cuharry.com